Peter van de Steenoven schreef drie historische romans die zich afspelen in het vroeg negentiende-eeuwse Brabant. De hoofdpersoon in deze boeken is Anton Bastiaansen, een katholieke boerenzoon die rechten heeft gestudeerd en in Breda actief is als notaris en advocaat. Door zijn werk raakt hij betrokken bij allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en conflicten. We volgen de hoofdpersoon ook bij zijn zoektocht naar de liefde, waarbij de scherpe scheidslijnen tussen de verschillende standen hem parten spelen.

 

De personen en verhalen in de romans zijn fictief, maar de auteur geeft wel een realistisch beeld van het dagelijks leven en de maatschappelijke verhoudingen in Brabant in de eerste helft van de negentiende eeuw. Ook de toenemende onvrede onder de katholieken over de regering van koning Willem I, culminerend in de Belgische Opstand,  komt aan de orde.

 

De boeken zijn gratis in epub versie te downloaden, klik op de afbeelding hiernaast. Papieren versies zijn te koop in de boekhandel en in de boeken webshops. Ze kunnen ook geleend worden bij de openbare bibliotheek Breda Centrum.

 

De drie romans kunnen los van elkaar gelezen worden, maar als u overweegt ze alle drie te lezen dan kunt u dat het beste in chronologische volgorde doen. Antons Tweestrijd speelt in 1828, Omstreden Testament in 1829 en Onvoorziene Bestemming in 1830 en 1831.

 

Klik voor uitvoeriger boekbeschrijvingen en recensies op de boektitels bovenaan deze pagina.

 

Download gratis door op het plaatje te klikken: